Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
AMIT A ZÁRTKERTEK ÁTMINŐSÍTÉSÉRŐL TUDNI KELL!


Egy törvénymódosításnak köszönhetően 2016. december 31. napjáig kérhető a zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése.
A művelési ágból való kivonás azért fontos, mert amennyiben az megtörténik, úgy a zártkerti ingatlanok értékesítésekor már nem lesz szükség azokra a több hónapos engedélyezési eljárásokra, amik az eddigiekben sok ügyletet meghiúsítottak, vagy jelentősen elnehezítettek. Egy adásvétel során minden résztvevő fél számára lényeges, hogy az ügylet belátható időn belül befejeződjön, a vételár teljes egészében ki legyen fizetve és a birtokátadás is megtörténhessen. Mindezek akadályba ütköznek, amíg maga a szerződés hatálybalépése is bizonytalan, hiszen ahhoz különböző engedélyek beszerzése szükséges.
Fontos, hogy ezt az eljárást az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni,külön e célt szolgáló formanyomtatványon,az eljárás legjobb tudomásunk szerint teljesen ingyenes.
Bővebben az eljárásról a Budakörnyéki Járási Földhivatalnál lehet érdeklődni:
Cím:1117 Karinthy Frigyes u 3. Elérhetőségek:06-1-279-2090
Aki az átminősítést tervezi jó, ha tisztában van azzal, hogy a Helyi Adókról szóló 1990. évi C. törvény 17 § alapján:
,, Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.”
Az adókötelezettség a Htv 20§ (1) b) pontja alapján a külterületen fekvő termőföldnek nem minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján keletkezik.

Tehát a törvény értelmében azok a volt zártkerti ingatlanok, amelyeken nincs felépítmény  telekadó kötelesek lesznek!!!
Kérem, hogy mindezek megfontolásával döntsenek az átminősítésről.

Csicsmanczai Tamásné
polgármester

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés