Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Pilisszántó Településrendezési Terveinek véleményezése

Tisztelt Lakosok!

Pilisszántó Község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei elkészültek. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezési eszközök készítésével,módosításával kapcsolatos egyeztetés szabályairól szóló 3/2013 (III.18.) számú rendelete alapján az ehhez kapcsolódó iratanyag 2016. május 6-tól megtekinthető a Pilisszántói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

A rendelet alapján az egyeztetésben részt vehet:

1)Pilisszántó község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

2) pilisszántói székhellyel,telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

3)pilisszántói székhellyel bejegyzett civil szervezetA véleményezés céljából nyilvánosságra hozott anyaggal kapcsolatban a lakosok észrevételeiket írásban,  adataik (név,cím) feltüntetésével tehetik meg-a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán

-postai úton a Pilisszántói Polgármesteri Hivatal (2095 Pilisszántó Kossuth Lajos u 92.) címére

-elektronikus úton a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre.

A véleményezésre rendelkezésre álló határidő 30 nap.

A véleményezés anyaga az alábbi linkeken honlapunkon is elérhető.

 

Megalapozó vizsgálat

Vizsgálat ábragyűjteménye:

01 OTrt szerkezeti terve és övezetei

02 BATrT térségei a 2011 összhang és területcsere után

03 BATrT övezetei

04 Pilisszántó és szomszédai

05 Pilisszántó domborzata

06 Tájhasználat vizsgálata

07 Üzemtervezett erdők

08 Védett természeti területek

09 Teleknagyságok lakóterületen

10 Beépítettség lakóterületen

11 Teleknagyság a kertes mezőgazdasági területen

12 Beépítettség a kertes mezőgazdasági területen

13 Állandó lakosok a kertes mezőgazdasági területen

14 Önkormányzati tulajdonok

15 Örökségvédelmi értékek Pilisszántón

16 Örökségvédelmi értékek a településközpontban

17 Kistérségi kapcsolatok

18 Jelenlegi úthálózat

19 Forgalmi vizsgálat

20 Tömegközlekedési vizsgálat

21 Szerkezeti tervben  rögzítendő közművek

22 Víziközművek

23 Energia közművek és elektronikus hírközlés

24 Környezetvédelmi vizsgálat

25 Kiemelt figyelmet kívánó adottságok

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZABÁLYOZÁSI TERV

Alátámasztó munkák:

Alátámasztó munkarész szöveges

Környezeti vizsgálat

Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

 

 

 

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés