Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Pályázat Ingatlan értékesítésére!

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (2095 Pilisszántó, Kossuth u. 92.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló

 

Pilisszántó külterület 092/38 hrsz alatti ingatlanból történő 5257 m² terület értékesítésére

 

a Pilisszántó Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (II.9.) számú Ök. határozata alapján, jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11. (hétfő) 1200 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

 

Ajánlatok felbontásának ideje: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés napja

 

A pályázat benyújtásának helye: Pilisszántó Község Önkormányzat polgármesteri Hivatal (2095 Pilisszántó, Kossuth u. 92.)

 

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés napja

 

Az elbírálási határidőt a kiíró – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: a pályázat elbírálásától számított 30 nap

 

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI LETÖLTHETŐK ITT!

A PÁLYÁZAT TÉRKÉPMELLÉKLETE LETÖLTHETŐ ITT!

 

 

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés