Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Rendeletek

Pilisszántó Települési Arculati Kézikönyve

1/2017. (I.26.)sz. önk.rendelet a helyi népszavazási kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról

2/2017.(II.15.) sz.önk.rend. a 2017.évi költségvetésről,

2/2017.sz.rendelet melléklete

3/2017.(II.15.) sz.önk.rend. a gyermekétkeztetés int.térítési díjáról szóló 12/2015.(V.27.) sz.rend.módosításáról

4/2017.(II.15.) sz.önk.rend. az idegenforgalmi adóról szóló 10/2013.(XI.6.) sz. rend. módosításáról

5/2017.(II.15. )a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.18.) sz. önk.rend. módosításáról

6/2017.(IV.13.) sz.önk.rend. tel.rendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcs.partnerségi egyeztetés szabályairól


7/2017.(IV.13.) sz.önk.rend. Pilisszántó Község Önkormányzata SzMSz-éről szóló 12/2014.(X.28.) sz. önk.rend.módosításáról

16/2017.(XII.12.) sz.önk.rend a településkép védelméről

17/2017.(XII.12.) sz. önk.rend. a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2016.(IX.14.) sz.önk. rendelet módosításáról

 

1/2016.(II.10.) önk.rend. a 2016.évi költségvetésről

9/2016.(VII.15) önk.rend. a 2015.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

9/2016. önk.rend. melléklete

10/2016.(VII.15.) önk.rendelet az önkormányzat 2016.évi ktsgvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) rend.módosításáról

A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről 13/2016.(X.28.)

A 2014.évi pénzügyi terv végrehajtásáról  10/2015. (V.27.)

A 2014.évi költségvetésről szóló 1/2014(II.12.) önk. rend. módosításáról 11/2015.(V.27.)

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 12/2015.(V.27.)

A 2015.évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.18.) önk.rend.módosításáról 13/2015.(V.27.)

A településképi véleményezési eljárásról 14/2015.(V.27.)

Pilisszántó Község Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről 1/2015. (II.18.)

Pilisszántó Község Önkormányzata2015.évi költségvetés összevont mérleg

Pilisszántó Község Önkormányzata2016.évi költségvetés összevont mérleg(előirányzat)

Az útépítési hozzájárulásról 4/2015. (II.18.)

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról, valamint azok szankcionálásáról 15/2014 (XII.16.)sz.rendelet

A helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról 16/2014.(XII.16.) sz. rendelet

Pilisszántó Község Sportfejlesztési koncepciója (2013 - 2018 középtávú stratégia)

3/2013.(V.02.) önkormányzati határozat a Sportkoncepció módosításáról

A helyi telekadóról 16/2011.(XII.14.)

24/2015.(XII.01) önk.rendelet a helyi telekadóról szóló 16/2011 (XII.14.) önk.rend. módosításáról

Pilisszántó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 12/2014.(X.28) sz.rendelet

A településnevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 11/2014.(X.04.)

A helyi iparűzési adóról 14/1996. (XIL20.)

A "Pilisszántó" név felvételéről és használatáról 3/2005.(II.03.)

Pilisszántó Község testnevelési és sport feladatairól 5/2009.(III.25.)

A "Szikla Színház" hasznosításról 2/2007.(III.28.)

A helyi szociális ellátásokról és igazgatásról 2/2015. (II.18.)

A helyi gyermekjóléti ellátásokról 5/2003. (VIII.15.)

A temetőről és a temetkezésről. 1/2006.(I. 17.)

Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről 9/2001. (XII.21.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 10/2011.(IX.14.)

Az építményadóról  8/2002.(XII.17.)

Pilisszántó helyi építési szabályzatáról  11/2016. (IX.14.) önk.rend.

Helyi Építési Szabályzat térképmelléklete

Pilisszántó Község Településfejlesztési Koncepciója 79/2016.(IX.13.) önk.hat.

Pilisszántó Község Településszerkezeti terve 80/2016.(IX.13.) önk.hat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatási rendjéről 2/2001. (II.16.)

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről  13/1995. (XIL6.)

A közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról.  5/1995. /VI.01./

A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról 2/1995. (IV.19.)

Pilisszántó község címeréről és zászlajáról 4/1991. /X.16./

Az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 14/1995.(XII.6.)

Az anyakönyvi eljárásról 4/2011.(II.16.)

Az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről 1/2014.(II.12.)

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről  1/2013(II.13.)

A 2013.évi pénzügyi terv végrehajtásáról 5/2014.(V.07.)

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 4/2013 (III.18)

A 2012.évi pénzügyi terv végrehajtásáról  5/2013.(V.07)

Változtatási tilalom elrendeléséről   6/2013.(V.21.)

A 2013.évi költségvetési rendelet módosításáról 7/2013.(IX.18.)

A gyermekétkeztetés intézményi díjának megállapításáról  8/2013.(IX.18)

Talajterhelési díjról szóló rendelet 9/2013.(XI.06.)

Idegenforgalmi adóról szóló rendelet 10/2013. (XI.06.)

 


 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés