Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
GYIK Gyakran ismételt kérdések

 

 

 

GYIK

( A 2013.07.04.-én megtartott fórum kérdései)

Kinek a feladata a csatornára való rácsatlakozás?

Rákötés: A kivitelező beáll a kerítésen belül max. egy méterrel egy T elágazású tisztító csonkkal. A felhasználó feladata a házából kijövő szennyvízelvezető vezetéket rácsatlakoztatni a bejövő csonkra.

Bonyolult csatlakoztatás esetén az üzemeltető kérhet bekötési tervet. Ha a csatlakoztatás csak más ingatlanán keresztül valósítható meg, a kivitelező kéri a szolgalmi jog bejegyeztetését. A Csatorna Társulat az ügylet lebonyolításához segítséget nyújt.

Ahol házi átemelő szivattyú szükséges, a kivitelező telepíti a szivattyút, az előre gyártott aknát és a szivattyút vezérlő automatikát. Az ingatlantulajdonos feladata a villany odavezetése, a bekötési terv elkészíttetése és a szivattyú összekötése a kivitelező által a kerítésen belül elhelyezett csonkkal. A szivattyú a szennyvízhálózatot üzemeltető társaság tulajdonában marad, a karbantartásról és esetleges meghibásodások kijavításáról ők gondoskodnak.

Közös udvar (úgynevezett vonatházak). A kivitelező egy csonkot helyez el a vonatházak elején a közútnál. A bekötés az ingatlantulajdonosok feladata. Egy soron következő felhasználó mindig az előtte lévő lakos vezetékére köt rá, így a rákötés nem költségesebb, mintha a közúttal érintkezne. A szolgalmi jogot be kell jegyeztetni. Ehhez és a közös rákötés megszervezéséhez a Csatorna Társulat segítséget nyújt.

Mi van abban az esetben, ha a házi átemelő szivattyú elromlik, kinek a feladata kijavítani?

- Az üzemeltetőnek kell jelezni és ők javítják.

Mennyi időn belül javítják?

- Szerződés szerint, gyakorlat szerint egy-két napon belül.

Ha valaki nem csatlakozik rá a csatornára, akkor is kell talajterhelési és kiépítési díjat fizetnie?

- Igen, mert ezek kényszerbekötések, a vízjogi törvény értelmében. Így mindkettőt fizetni kell ebben az esetben, hiszen, aki nem csatlakozik rá a rendszerre és saját területén szivárogtatja a szennyvizet, az terheli a környezetet.

Ha valaki saját speciális szennyvíztisztító rendszert építtet ki, akkor mentesülhet-e a talajterhelési díj fizetése alól?

- Azt szorgalmazzuk, hogy ezt követően a közműhálózatra csatlakozzon minden ingatlantulajdonos, tekintettel arra, hogy a beruházás költségeinek fedezete, illetve a majdani gazdaságos üzemeltetés arra épül, hogy minden arra jogosult és kötelezett a hálózatot használja és szennyvízdíjat fizet. Az egyedi szennyvíztisztítók létesítéséhez vízjogi létesítési engedélyre van szükség, geodéziai felmérésre, tervekre, szakhatósági felülvizsgálatokra, stb., valamint kiépítése jóval költségesebb, mint a létesülő közműhálózathoz való csatlakozás. Pilisszántó Község 2002 óta érvényben levő Helyi Építési Szabályzatának 16.§.(10) bekezdés d.pontja alapján átmenetileg engedélyezhető közműpótló berendezés alkalmazása, de a közcsatorna hálózat kiépítését követően valamennyi ingatlant kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre.

A kész ütemterveket meg lehet-e majd nézni a honlapon?

- Igen, felkerül a pilisszanto.hu oldalra, továbbá, aki feliratkozik hírlevélre, az hírlevélben is értesül. Ezen felül szórólapot is kapnak egy- másfél héttel a munkálatok megkezdése előtt.

Lesz a csatornán vízelnyelő az esővíz számára?

- Nem. Az esővizet tilos bevezetni a szennyvíz csatornarendszerbe.

Hogyan tudják ingatlanon belül kiépíteni a csatornát a tulajdonosok?

- A Társulat segítséget fog adni, ajánl vállalkozót, aki kiépíti.

Közös udvaron bevezetik-e a vezetéket?

- Nem, mert az nem közterület. A közterülettel határos ingatlanra a kivitelező egy csonkot létesít, a közös udvarban lakó ingatlantulajdonosok közösen építik ki az udvaron végigmenő vezetéket és együttesen fizetik a költségeket. De mindenkinél felmérik egyedileg a rácsatlakozási lehetőségeket.

Mikor kell legkésőbb rácsatlakozni a hálózatra?

- A próbaüzem lejártát követően maximum egy éven belül, de a próbaüzem sikeressége érdekében ajánlott minél előbb.

Lesz-e valamilyen ügyfélszolgálati vonal, valamilyen telefonszám, ahol tudnak érdeklődni a lakosok?

- A pilisszanto.hu honlapon indul egy GYIK (gyakran ismételt kérdések) rovat, ahol találkozhatnak a gyakori kérdésekkel és az azokra adott válaszokkal az érdeklődők, továbbá lesz egy online kérdező felület, ahol igyekszünk a legrövidebb időn belül a kérdéseket megválaszolni. A polgármesteri hivatal telefonszámain ügyintézőink is fogadják kérdéseiket, s információval szolgálnak.

Mi történik azokkal a telkekkel, ahol nincs ház (üres telek), de van igény a bekötésre és szivattyúra van szükség?

- Abban az esetben, ha még nem ismert a szivattyú beépítésének pontos helye, a szivattyút átadják a Csatorna Társulatnak, aki a beépítésig tárolja azt. Akkor, ha lehet tudni, hogy hova kell elhelyezni a szivattyút, akkor a kivitelezővel lehet egyeztetni és beépítik.

Mi van akkor, ha nincs szükségem a bekalkulált szivattyúra?

- Akkor az a szivattyú megmarad, előfordulhat, hogy máshova kellhet, a kivitelező átalányban dolgozik, a projekt egészére vállalt teljesítést.

Felmerült-e az utótermék hasznosításának kérdése a jövőben?

- Egyelőre nincsenek ezzel kapcsolatos tervek, de nem zárják ki a lehetőségét a jövőben.

Lehetőség lesz-e külterületről elszállítani a tisztítóba a szennyvizet, illetve a későbbiekben bővíthető lesz-e a hálózat külterületi rácsatlakozásokkal?

- Szippantott szennyvíz befogadására van lehetőség a telepen, de a kapacitás 350 m3 /nap. Ez kapacitásfüggő. A jelenlegi beruházás kifejezetten belterületi rácsatlakozást támogat és bír, de a későbbiekben a gyakorlat fogja megmutatni, hogy lesz-e ilyen jellegű bővítésre lehetőség.

Van-e lehetőség a létesítési terveket feltenni az internetre?

- Igen, amint az engedélyezett létesítési tervek elkészülnek, fel lesznek töltve a honlapra.

A beton utakat mennyiben érintik az építkezések, fel kell-e szedni őket?

- A gerincvezeték lefektetésénél biztosan, a mellékvezetékek elvezetésénél esetenként alkalmazható átfúrás, ellenkező esetben ott is fel kell ásni az utakat.

A felszedett, feltúrt útszakaszok milyen minőségben kerülnek helyreállításra?

- A kivitelező vállalása szerint legalább olyan minőségben, ahogy azok jelenleg állnak, de azokban az esetekben, ahol eleve rosszak az utak, akár jobb minőségben is visszaállításra kerülhetnek.

 

 

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés