Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Jegyző

Jegyzőt helyettesítő: Balya András aljegyző

Pilisszántó jegyzője: Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória
Telefon: 0626 349 544
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A jegyző jogállása

Az államigazgatási feladatok ellátásában, valamint az államigazgatási hatósági
hatáskörök gyakorlásában a kulcsszerep a jegyzőnek jut. A jegyző vezeti a
polgármesteri hivatalt, amelyet a képviselő-testület hoz létre az önkormányzat
működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatok ellátására. A képviselő-testület a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, a jogszabályi
kikötés államigazgatási főiskolai, vagy jogi végzettséget rögzít.

A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület
a jegyző, a főjegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint
- községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző
helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés
határozatlan időre szól.
(2) A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. A jegyző
a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői
tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői
megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott
körben - a polgármester egyetértése szükséges.
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület
bizottságának ülésén;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a
polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés