Hivatal elérhetősége:
Pilisszántó Kossuth L. u. 92.
Telefon: +36 26 349-544 
E-mail: hivatal@pilisszanto.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 
Tájékoztatás Óvodai beiratkozásról!

Óvodai beíratás   2018/19 Nevelési évre

Tisztelt Szülők!

 

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti harmadik életévét. Előnyt élvez az a gyermek, akinek szülei munkaviszonyban állnak. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény fogadni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja. A felvételnél a tanköteles korú (öt évesek), és a hátrányos helyzetű gyermekeket előnyben kell részesíteni.

A 3. életévét betöltött gyermek óvodába járása 2015. szeptember 1-től kötelező.

/Óvodalátogatás alól felmentést adhat jegyző-védőnő-óvodavezető közös megállapodással./

Óvodánkban szlovák nemzetiségi nevelés folyik.

A beiratkozás időpontja:

2018. május 14 – 18.

8.00 – 16.00 óráig.

Beíratni azokat a gyermekeket szükséges akik 2018. 09.01 - 2019.08.31. között betöltik a 3. életévüket, /tehát 2015.szeptember 1. – 2016. augusztus 31. között születtek./

Helye: 2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 86.

 

 

A beíratáskor be kell mutatni:

 

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá

a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/

a gyermek TAJ- kártyáját

a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyvet

igazolást sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),

igazolást tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,

a települési önkormányzat jegyzőjének a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását megállapító határozatát.

 

Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Pilisszántó, 2018. 04. 03.                                                        Papucsek Ferencné

óvodavezető

 

 
 

Hírlevél

Testvértelepüléseink:

Hirdetés